languagebar

ARAPSKI

 • Trajanje kursa: 24 sedmice
  Cijena kursa: 60KM mjesečno
  Broj časova (60'): 48
  Kurs se pohađa 2 puta sedmično u trajanju od 60 minuta.

HEBREJSKI

 • Trajanje kursa: 24 sedmice
  Cijena kursa: 60KM mjesečno
  Broj časova (60'): 48
  Kurs se pohađa 2 puta sedmično u trajanju od 60 minuta.

KINESKI

 • Trajanje kursa: 24 sedmice
  Cijena kursa: 60KM mjesečno
  Broj časova (60'): 48
  Kurs se pohađa 2 puta sedmično u trajanju od 60 minuta.

GRČKI

 • Trajanje kursa: 40 sedmica
  Cijena kursa: 35KM mjesečno
  Broj časova (60'): 48
  Kurs se pohađa 2 puta sedmično u trajanju od 60 minuta.

ČEŠKI

 • Trajanje kursa: 24 sedmice
  Cijena kursa: 60KM mjesečno
  Broj časova (60'): 48
  Kurs se pohađa 2 puta sedmično u trajanju od 60 minuta.