languagebarlanguagebar

Prijemni ispit moguće je polagati svakim radnim danom od 16 do 21 čas u prostorijama škole.
Prijemni ispit polažu kandidati sa predznanjem kako bi se upisali na odgovarajući stepen.
Ispit se sastoji od pismenog dijela i traje do 60 minuta.
Prije polaganja ispita polaznik je dužan popuniti prijavni list.
Prijava se može popunili lično u prostorijama škole ili preuzeti ovdje i poslati na ....