languagebarlanguagebar

Language Bar osnovan je 2009. godine. Od 2002. do 2009. poslovao je pod nazivom "Byblos" studio za strane jezike. Škola je smještena u samom centru grada, preko puta Narodnog pozorišta.
Naš cilj je da vam učenje jezika učinimo kreativnim i zabavnim uz prijateljsku atmosferu i pozitivnu energiju.
Promoviševmo kulturni i jezički pluralizam kao izvor kreativnog potencijala koji doprinosi ne samo obogaćivanju pojedinca već i društva u cjelini.
Naši predavači su diplomirani filolozi, profesori i lektori koji su svoje znanje i i skustvo stekli školujući se i radeći u našoj zemlji i inostranstvu.